Proiectul Pădurea de Mâine
acţiune de plantare în Dumbrăviţa, judeţul Braşov

 

 

Pe 13 aprilie proiectul Pădurea de Mâine a mobilizat peste 100 de voluntari care au ajutat la reîmpădurirea a încă zece hectare din localitatea Dumbrăviţa, judeţul Braşov. Studenţi de la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din Braşov, membri ai comunităţii şi autorităţilor locale, voluntari din zona Braşovului, personalul silvic, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Nicolae Titulescu Braşov şi angajaţi ai Holzindustrie Schweighofer de la fabrica de cherestea din Reci au ajutat la plantarea a 50.000 de puieţi de gorun, frasin şi paltin de munte. Proiectul a fost lansat în septembrie 2017 în parteneriat de Asociaţia Administratorilor de Păduri, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava şi Holzindustrie Schweighofer, pentru a ajuta proprietarii privaţi şi administraţiile locale să reîmpădurească suprafeţele de fond forestier cu dificultăţi de regenerare.

 

Suprafaţa de plantare de la Dumbrăviţa a fost despădurită în anii 1950-1960 pentru extinderea păşunilor şi a fost reintrodusă în fondul forestier în anii 2000. Primăria comunei a plantat 16 hectare în 2016-2017 cu gorun şi frasin. În cadrul proiectului Pădurea de Mâine am plantat la Dumbrăviţa zece hectare cu gorun, frasin şi paltin de munte în 2018 şi anul acesta continuăm lucrările pe alte zece hectare.

 

Regia Publică Locală a Pădurilor Măieruş R.A. administrează această suprafaţă de fond forestier şi va supraveghea lucrările de plantare, completare şi întreţinere a plantaţiei, asigurate de o firmă specializată în reîmpăduriri, pe întreaga durată a proiectului, 2019-2024.

 

De asemenea, pentru Luna Plantării Arborilor, proiectul Pădurea de Mâine are planificate lucrările de îngrijire a suprafeţelor plantate în anii precedenţi unul din obiectivele asumate este îngrijirea plantaţiilor timp de cel puţin trei ani (în fapt şase sau şapte ani, în funcţie de condiţiile locale), pentru ca puieţii să prindă rădăcini sănătoase.

 

De la lansarea proiectului, în toamna anului 2017, au fost plantaţi peste 160.000 de puieţi pe o suprafaţă totală de 40 de hectare. Până acum, Pădurea de Mâine a angrenat peste 1.000 de voluntari în acţiunile sale desfăşurate în opt judeţe din ţară. Proiectul este deschis proprietarilor privaţi de terenuri forestiere din întreaga ţară, care pot înscrie o suprafaţă pe www.padureademaine.ro.

 

Pentru mai multe informaţii:
Ionuţ Apostol
Manager de Proiect
M: 0729440999
contact@padureademaine.ro