Informare Adunarea Generală AAP

6-8 martie 2019

 

 

În perioada 6-8 martie 2019, s-a desfasurat la Hotel President din Baile Felix prima Adunare generala a asociației pe acest an, la care au participat reprezentanții a 60 de ocoale silvice membre.

 

La aceast eveniment am avut deosebita plăcere să îi avem alături de noi pe domnul Ion Iulius Delorean - subprefectul județului Bihor, domnul Ivan Valentin - președinte al Asociației Comunelor filiala Sibiu, domnul conferențiar universitar Nichiforel Liviu din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, domnul profesor universitar Ionescu Ovidiu din partea Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov.

 

În prima zi, Adunare Generală a debutat cu două prezentări. Prima prezentare a fost în legătură cu Standardul National FSC® pentru Management Forestier, prezentată de Alexandru Orban și Tudor Șerban din partea NEPCon România. În cea de-a doua prezentare, reprezentanții firmei Dentro Tools, Anton Gușă și Viorel Urdă, și-au prezentat gama de produse constând din echipamente și instrumente pentru inventarieri forestiere.

 

După programul de prezentări, a început ședința efectivă, în care s-au discutat următoarele:

 

— Legislația silvică și problemele cu care se confruntă ocoalele silvice de regim membre;

 

— MĂSURA 15 (Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, schema de ajutor de stat: servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor) cu mentiunea ca perioada de depunere a cererilor este este 1 martie – 15 mai și se face pe www.apia.org.ro;

 

— Costurile de prestări servicii pe an și pe hectar care sunt percepute de ocoalele de regim, în comparație cu cele percepute de RNP Romsilva;

 

— S-a stabilit organizarea unei întâlniri, cu ocazia Forest Romania (în luna septembrie când se va desfășura și următoare Adunare Generală), cu proprietarii de pădure, composesorate, primării, asociația comunelor, asociația orașelor, asociația municipiilor;

 

— S-a stabilit semnarea unui parteneriat cu filiala Asociației Comunelor din Sibiu. Totodată, se va propune încheierea unui parteneriat atât cu Asociația Comunelor din România, cât și cu Asociația Orașelor din România;

 

— S-au aprobat aderarea în asociație a 4 ocoale silvice și anume: Ocolul Silvic Tiha Bîrgăului din judeţul Bistrița Năsăud, Ocolul Silvic Banatul Montan din judeţul Caraş-Severin, Ocolul Silvic Ingleby din judeţul Prahova, Ocolul Silvic Unirea din judeţul Vrancea;

 

— S-au discutat și s-au aprobat situația financiară pe anul 2018 și BVC-ul pe anul 2019.

 

În cea de-a doua zi, s-a desfășurat seminarul „Noutăți legislative în domeniul forestier și domenii conexe acestuia”, care a fost prezentat de doamna profesor universitar Laura Bouriaud. Seminarul a fost organizat prin proiectul SIPOCA/ SMIS2014 264/111981 „Opțiuni strategice pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier” și a făcut obiectul unei activități din cele șapte care sunt în responsabilitatea AAP.

 

În timpul seminarului s-a discutat despre următoarele subiecte:

 

1. De unde ne vin știrile bune;

 

2. Evaluarea precepției urgente și influente;

 

3. Extras proiecte legislative în lucru;

 

4. Discuții Regulamentul de valorificare a masei lemnoase;

 

5. Discuții ale unor proiecte în curs.

 

 

Alte referinţe:

 

www.jurnalbihorean.ro