Legislatie

 • Proiecte

  PROIECTE DE ACTE NORMATIVE
  Documente Deschide / descarca fisiere    

   

   

  MMAP supune dezbaterii publice Proiect de HG privind aprobarea listei consolidate a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de arii naturale protejate
  Data publicarii : 09 Mar 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiect de HG privind aprobarea listei consolidate a ariilor naturale protejate ca parte a rețelei naționale de arii naturale protejate.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate.

  Persoana de contact este: domnul John Smaranda, e-mail: John.Smaranda@mmediu.ro .

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru completarea HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010...
  Data publicarii : 07 Mar 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru completarea HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn  .

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG 

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

  Persoana de contact este: domnul Iacob Dănuţ, e-mail: daniacob2010@yahoo.com , tel/fax: 0213169765 .

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici
  Data publicarii : 25 Feb 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de OM privind aprobarea Metodologiei de aprobare a depăşirii posibilităţii anuale cu volumul masei lemnoase din arborete afectate de factori biotici şi/sau abiotici.

  Proiect de OM | Referat de aprobare Proiect de OM                

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

  Persoana de contact este: domnul Iacob Dănuţ, e-mail: daniacob2010@yahoo.com , tel/fax: 0213169765 .

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice
  Data publicarii : 24 Feb 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de OM pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice.

  Proiect de OM | Referat de aprobare Proiect de OM                

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Pădurilor – Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București.

  Persoana de contact este: domnul Dicu Danielfax 0213169765/0318173267 .

  Legea 171 (contraventilor silvice) Proiect
  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

  Data publicarii : 01 Feb 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2015.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

  Persoanele de contact sunt: domnul Danut IACOB, tel/fax: 0213169765, email: daniacob2010@yahoo.com și domnul Mihai ENESCU, tel 0769.261.034, email: mihai.enescu@mmediu.ro .

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000

  Data publicarii : 21 Jan 2016

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control a ajutorului de stat pentru  compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, , Direcţia politici şi strategii în silvicultură.

  Persoana de contact este: domnul Danut IACOB, tel/fax: 0213169765, email: daniacob2010@yahoo.com .

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  Data publicarii : 02 Dec 2015

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

  Proiect de OM | Referat Proiect de OM

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură.

  Persoana de contact este: domnul Iacob Dănuţ, e-mail: daniacob2010@yahoo.com ,  tel/fax: 0213169765 .

  HOTĂRÂRE A GUVERNULUI
  pentru aprobarea Regulamentului de valorificare  a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică

  Data publicarii : 27 Aug 2015

  Nota de Fundamentare Proiect de HG
  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor
  Data publicarii : 24 Aug 2015

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestice pentru prevenirea pagubelor.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București.

  Persoana de contact este: domnul Pițu Virgil, fax 0213169765/0318173267

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind stabilirea tarifelor minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetățeni străini
  Data publicarii : 18 Aug 2015

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind stabilirea tarifelor minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetățeni străini.

  Proiect de OM | Nota de Fundamentare Proiect de OM | Anexa nr. 1 | Anexa nr. 2 | Anexa nr. 3

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Păduri și Dezvoltare Forestieră, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, București.

  Persoana de contact este: domnul Pițu Virgil, fax 0213169765/0318173267

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic
  Data publicarii : 17 Aug 2015

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Regulamentului privind atestarea persoanelor juridice care realizează lucrări de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, lucrări de îngrijire a arboretelor, precum şi atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare în domeniul silvic.

  Proiect de OM | Nota de Fundamentare Proiect de OM | Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

  Persoana de contact este: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com ,  tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000
  Data publicarii : 23 Jul 2015

  În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiectul de HG privind instituirea schemei de ajutor de stat pentru acordarea de compensaţii reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează datorită funcţiilor  de protecţie stabilite prin amenajamente silvice, necesare acoperirii costurilor reclamate de gestionarea durabilă a pădurilor situate în siturile de importanţă comunitară Natura 2000.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură.

  Persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com ,  tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzilor forestiere
  Data publicarii : 20 Jul 2015

  În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Gărzilor forestiere.

  Proiect de HG | Nota de Fundamentare Proiect de HG | Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Direcţia politici şi strategii în silvicultură.

  Persoană de contact este domnul Iacob Dănuţ, e-mail: daniacob2010@yahoo.com,tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  Data publicarii : 16 Jul 2015

  În  conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Proiect de Ordonanţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

  Proiect de OG | Nota de Fundamentare Proiect de OG | Anexe

  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Administratia Fondului pentru Mediu, Directia Juridica.

  Persoană de contact este doamna Graţiela Dumitrache, Email: graţiela.dumitrache@afm.ro; juridic@afm.ro.

  RAPORT PRELIMINAR
  asupra proiectului de Lege  pentru modificarea  şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic
  fisier
  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea proiectul de ordin privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii faunei cinegetice.
  Data publicarii : 04 May 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea proiectul de ordin privind aprobarea Criteriilor de acordare a licentei pentru gestionarii faunei cinegetice.
  Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin | Anexa 1 | Anexa 2 | Anexa 3 | Anexa 4
  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data postării a proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Păduri și Dezvoltare Forestieră, B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 31, sector 1, București, persoana de contact: domnul Piţu Virgil, tel/fax: 0213169765/0318173267.

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
  Data publicarii : 29 Apr 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de exercitare a atribuţiilor de control prevăzute la art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 668/2011 privind desemnarea autorităţii competente pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.
  Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin
  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 10 zile, începând cu data postării a proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com,  tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare.
  Data publicarii : 27 Apr 2015


  In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliilor Ştiinţifice constituite pentru ariile naturale protejate care necesită structuri de administrare.  
  Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin
  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 30 de zile de la data publicării pe site - 27.04.2015, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Biodiversitate, persoană de contact Anca Crăciunaş, telefon: 021/4089545, e-mail: anca.craciunas@mmediu.ro.

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea componenţei Comisiei de atestare şi a Regulamentului de atestare a persoanelor juridice pentru activitatea de exploatare forestieră.
  Data publicarii : 24 Apr 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind  aprobarea componenţei Comisiei de atestare şi a Regulamentului de atestare a persoanelor juridice pentru activitatea de exploatare forestieră.
  Proiect de Ordin | Referat Regulament
  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,
  e-mail: daniacob2010@yahoo.com,  tel/fax: 0213169765.

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape,păduri şi piscicultură nr. 837/2014
  Data publicarii : 20 Apr 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.
  Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin
  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com,  tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special
  Data publicarii : 20 Apr 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 836/2014 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor documentelor cu regim special.
  Proiect de Ordin | Referat Proiect de Ordin 
  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com,  tel/fax: 0213169765

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică
  Data publicarii : 03 Apr 2015


  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,supune dezbaterii publice proiectul de HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Administratorilor de Păduri ca fiind de utilitate publică.
  Proiect | Nota de Fundamentare
  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, persoană de contact este domnul Dănuţ IACOB , Director Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură, tel/fax: 021 3163461, e-mail: danut.iacob@mmediu.ro; daniacob2010@yahoo.com

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor privind aprobarea cotelor de recolata pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2015 - 14 mai 2016
  Data publicarii : 06 Apr 2015


  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor si padurilor privind aprobarea cotelor de recolata pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2015 - 14 mai 2016.
  Anunt | Proiect de Ordin | Anexe | Referat de Aprobare | Centralizator efective
  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - Directia Paduri si Dezvolatare Forestiera, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 31, sector 1, Bucuresti, persoană de contact Pitu Virgil, fax: 021.316.97.65/031.817.32.67.

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor
  Data publicarii : 03 Apr 2015


  În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor.
  Referat | Proiect de Ordin
  Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site - 03.04.2015, persoană de contact dna. Graţiela Dumitrache, e-mail: graţiela.dumitrache@afm.ro; juridic@afm.ro.

  MMAP supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării
  Data publicarii : 25 Mar 2015


  În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice proiectul Ordin privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării. 
   
  Referat Metode Dendro | Ordin

  Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii in termen de 30 zile, începând cu data publicării proiectului de act normativ, la Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia politici şi strategii în silvicultură, persoana de contact: domnul Iacob Dănuţ,    e-mail: daniacob2010@yahoo.com,  tel/fax: 0213169765

  MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
  Data publicarii : 03 Dec 2014

  In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, MMSC supune dezbaterii publice Proiectul de Ordonanță a Guvernului pentru modificarea și completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Nota de Fundamentare | Proiect OG Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la MMSC, la numărul de fax: 021/316 02 87, sau pe adresa de e-mail: cristina.irimia@mmediu.ro. Persoană de contact: Cristina IRIMIA, e-mail: cristina.irimia@mmediu.ro..

         
 •