Anunţuri licitaţii masă lemnoasă

Liste partizi 2017, 2018

Procese verbale preselectie/licitatie

Hotarari Consilii Locale

Să respectăm pădurile!

 • Cine suntem?

 • Asociatia Administratorilor de Paduri este o organizaţie neguvernamentala, apolitica, nonprofit, avand caracter civic, respectiv asociaţia profesionala a structurilor de administrare sau de asigurare a serviciilor silvice constituite in conformitate cu prevederile legale.
 •  

  Asociatia a fost infiintata in baza Procesului Verbal din 23.07.2004 , autentificat notarial sub nr.637/ 27.08.2004, in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

   

  Optiuni disponibile

  -Parteneriate cu actorii sectorului forestier.
  -Colaborare activa in procesul legislativ.
  -Colaborare corecta cu celelalte forme de administrare a padurilor.
  -Pozitie ferma in respectarea drepturilor proprietarilor de paduri si ai administratorilor acestora.
  -Deschidere spre o concurenta loiala fara distorsiuni administrative sau politice conjuncturale.

   

 • Scop si Obiective


  Scop


 • -Gospodărirea durabilă a pădurilor, gestionarea  ariilor naturale protejate, conservarea naturii prin actiuni si proiecte care aduc beneficii reale mediului inconjurator.
 • -Informarea si educarea in scopul conservarii biodiversitatii si promovarii unei atitudini responsabile fata de natura.
 • -Să fie - în conformitate cu prevederile legale in vigoare - un partener de dialog cu Autoritatea Publica Centrala care răspunde de Silvicultura si cu Instituţiile Statului cu atribuţii in domeniu.
 • -Certificarea calitatii profesionale a structurilor de administrare sau de asigurare a serviciilor silvice.

 

 

 


 • Obiective


 • -Promovarea, in conformitate cu prevederile legale, ale intereselor administratorilor de păduri;
 • -Participarea la manifestările legate de domeniul de activitate pe plan intern si internaţional si organizarea de asemenea evenimente
 • -Acţiuni care să conducă la crearea unui cadru juridic si instituţional modern pentru administrarea  pădurilor si gestionarea ariilor naturale protejate, conservarea naturii prin actiuni si proiecte care aduc beneficii reale mediului înconjurator.
 • -Informarea si educarea in scopul conservarii biodiversitatii si promovarii unei atitudini responsabile fata de natura.
 • -Asigură reprezentarea internă si internaţională a administratorilor de păduri.
 • -Asigura sprijinul pentru respectarea prevederilor din cadrul legislativ specific in vigoare privitor la interesele ocoalelor silvice private si ale personalului angajat in structurile de administrare a pădurilor, in relaţiile cu proprietarii de păduri si cu institutii ale statului, precum si alte mijloace de acţiune in legătura cu scopul asociaţiei.
 • -Acordarea gradelor si gradatiilor profesionale, in conditiile legii.
 • -Acordarea de ordine, distinctii si diplome de merit.
 • -Sprijinirea si/sau crearea de parteneriate cu organizaţii si instituţii implicate în domeniul silvic si alte domenii conexe.
 • -Cursuri si programe de educaţie ecologica si de instruire a populatiei si a factorilor implicaţi în gospodărirea pădurilor.
 •  
 •  

   


   

   

 •  

   

 

 

 • Stiri si anunturi

 

 • Discurs Adrian Cretu, presedinte AAP la ceremonia de celebrare a „70 de ani de învăţământ universitar braşovean la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere din cadrul Universităţii Transilvania din Braşov”

  29.10.2018

  Filmarea integrala a Adunarii Generale din 24 octombrie 2018, desfasurata la Hotel Alpin din Poiana Brasov


  29.10.2018

  Adunarea Generală
  24-26 octombrie 2018

  În data de 24 octombrie Asociaţia Administratorilor de Păduri a organizat la Poiana Braşov Adunarea Generală a asociaţiei la care au participat, pe lângă membrii din întreaga ţară, reprezentanţi din partea ministerului şi a instituţiilor de profil, precum şi a instituţiilor locale.
  În prima parte a şedinţei au fost prezentate aspecte de interes din domeniul silviculturii, urmate de discuţii legate de legislaţia care s-a modificat, dar şi cea care este în curs de modificare. Iar în doua parte, membrii asociaţiei au aprobat proiectul de execuţie şi rectificare a BVC-ului pe anul 2018, precum şi proiectele propuse sau aflate în derulare: proiectul de modificare a imaginii AAP şi proiectul ”Opţiuni strategice pentru dezvoltarea durabilă a sectorului forestier“, care se desfăşoară în parteneriat cu Asociaţia Centrului pentru Dezvoltare Durabilă Columna în perioada iunie 2018-octombrie 2019.
  Adunarea generală a fost urmată de evenimentele desfăşurate de Facultatea de Silvicultură şi Exploatării Forestiere din Braşov şi de Universitatea Transilvania din Braşov, care au fost dedicate celebrarii a 70 de ani de activitate.

  Mai multe detalii  Referinte:
  www.agerpres.ro
  www.antena3.ro
  www.stiripesurse.ro
  romanialibera.ro
  evz.ro
  comunicate.mediafax.biz
  www.mediafax.ro
  29.10.2018

  Anunt atribiure servicii pentru organizarea
  schimbului de bune practici in Danemarca

  perioada 12-16 noiembrie 2018

  <<< Vezi anunt

  23.10.2018

  Anunt intentie achizitie servicii pentru organizarea
  schimbului de bune practici in Danemarca

  perioada 12-16 noiembrie 2018

  <<< Vezi anunt

  15.10.2018

  Conferinţă — 85 de ani de INCDS „Marin Drăcea”

     În data de 19 septembrie 2018 conducerea AAP a participat la deschiderea oficială a conferinţei „Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World”, organizată de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea ”, cu ocazia împlinirii a 85 de ani de activitate, dar şi pentru a celebra anul centenarului Marii Uniri din 1918.
     Conferinţa se desfăşoară în perioada 18-21 septembrie şi se concentrează pe cercetarea în domeniul sivlic, având o mare varietate de subiecte, inclusiv: impactul poluării aerului, a schimbărilor climatice, factorii se stres biotici şi abiotici asupra resurselor forestiere, modelarea şi cartografierea ecosistemelor şi serviciilor forestiere, genetică, arii protejate, etc.

  Mai multe detalii pe

  pagina web oficiala a conferintei  19.09.2018

  Cursul de formare a personalului silvic în
  „Politici Publice”

  Asociația Centrul pentru Dezvoltare Durabilă Columna, împreună cu Asociația Administratorilor de Păduri (AAP), a organiat în zilele de 13 si 14 septembrie 2018 la Brașov două sesiuni de formare în politici publice adresate inginerilor silvici, angajați ai ocoalelor silvice membre AAP sau în alte instituții din domeniul silvic. Sesiunile au avut loc la sediul Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere din Brașov, au avut o durată de 8 ore fiecare și au fost susținute de conferențiarul universitar Marinescu Viorel.

  Referinte:
  www.stiripesurse.ro
  www.agerpres.ro
  www.bucurestifm.ro
  adevarul.ro
  antena3.ro
  www.capital.ro
  www.puterea.ro
  romanialibera.ro
  17.09.2018

  Concursul „Cel mai bun pădurar”, faza pe AAP, ediţia 2018

  În perioada 12-14 septembrie 2018 Asociaţia Administratorilor de Păduri (AAP) a organizat „Concursul cel mai bun pădurar”, faza pe AAP, ediţia 2018. Concursul s-a desfăşurat în localitatea Sălişte la Pensiunea Dumitrescu. Au participat 16 concurenţi, pădurari tituari de cantoane de la ocoale silvice membre AAP. Concursul a fost bazat pe patru probe şi anume: proba scrisă, proba de recunoaştere a speciilor forestiere, proba privind paza pădurilor şi proba în depozit.
  Le mulţumim pe această cale tuturor celor care ne-au sprijinit în organizarea concursului, felicitări tuturor participanţilor şi, desigur, câştigătorilor.

  Detalii concurs  Alte referinte:
  www.stiripesurse.ro
  antena3.ro
  mediafax.biz
  www.mediafax.ro
  romanialibera.ro
  evz.ro
  www.antena3.ro
  www.agerpres.ro
  www.puterea.ro
  17.09.2018

     În semn de recunoaștere a importanței administratorilor fondului forestier și cinegetic, Adrian Crețu, președintele Asociației Administratorilor de Păduri, a fost invitat în data de 14 septembrie să participe la ședința comună a Academiilor din România și Republica Moldova. Asociația Administratorilor de Păduri este recunoscătoare mediului academic pentru importanța pe care o acordă viitorului țării noastre. Corpul silvic din cadrul asociației transmite un mesaj de înaltă prețuire Președintelui Academiei Române, prof. univ.dr. Ioan Aurel Pop.

  15.09.2018

  Inaugurarea expoziţiei jubiliare „100 de ani de silvicultură în România”

     În data de 5 septembrie 2018 a avut loc la Muzeul Cinegetic al Carpaţilor „Posada” inaugurarea expoziţiei jubiliare „100 de ani de silvicultură în România”. În cadrul expoziţiei se prezintă istoria şi evoluţia sectorului silvic din ultima sută de ani.
      Expoziţia a fost realizată prin iniţiativa Regiei Naţionale a Pădurilor — Romsilva cu ocazia Centenarului Marii Uniri de la 1918. Asociaţia Administratorilor de Păduri s-a alăturat iniţiativei, împreună cu Federaţia Sindicatelor Silva, Societatea „Progresul Silvic”, Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Colegiul Silvic „Theodor Pietraru” Brăneşti şi Asociaţia Pensionarilor Silvici din România.

  Foto inaugurare

  08.09.2018

  Anunt atribiure servicii catering Brasov
  Pentru cursul formare a personalului din domeniul silvic in „Politici publice”

  <<< Vezi anunt

  06.09.2018

  Ocolul Silvic Ardud R.A., jud. Satu Mare

  Oferta vanzare puieti de stejar pedunculat

  <<< Vezi oferta

  05.09.2018

  Invitatie participare la cursul formare a personalului din domeniul silvic in „Politici publice”

  Brasov, 13-14 septembrie 2018

  <<< Vezi invitatie

  03.09.2018

  Anunt intentie achizitie servicii catering Brasov
  Pentru cursul formare a personalului din domeniul silvic in „Politici publice”

  <<< Vezi anunt

  22.08.2018

  Anunt angajare

  Ocolul Silvic Ardud RA (jud. Satu Mare)

  <<< Vezi anunt

  22.08.2018

  Modificarea Codului Silvic

  În data de 08 august 2018 a fost publicat în Monitorul Oficial cu nr. 693, Legea 230 din 02.08.2018 care prevede modificarea unor articole din Codul Silvic.

  <<< Codul Silvic actualizat 2018

  09.08.2018

  Stadiul proiectului „Pădurea de Mâine”

  „Pădurea de Mâine” este un proiect dezvoltat de Asociaţia Administratorilor de Păduri, Universitatea „ştefan cel Mare” din Suceava si Holzindustrie Schweighofer. Proiectul a debutat în septembrie 2017 şi se va derula până la finele anului 2024.

  De la debutul proiectului, din septembrie 2017, până în prezent, opt proprietari de păduri (fond forestier) au beneficiat de plantări în cadrul acestui proiect. Astfel, am plantat 163.880 de puieţi pe o suprafaţă de 39,6 hectare.

  Detalii aici

  08.08.2018

  Participare la Adunarea generala a ASTRA

  Conform protocolului de parteneriat cu "Asociatiunea Transilvana pentru Literatura Romana si Cultura Poporului Roman - ASTRA", incheiat in data de 27 februarie 2018, presedintele AAP, Adrian Cretu, a participat in data de 23 iunie la Adunarea generala a ASTRA, care s-a desfasurat in localiatea Somcuta Mare (jud. Maramures). La Adunarea generala au participat membri, simpatizanti si parteneri ai ASTRA, reprezentanti ai institutiilor culturale si administrative, dar si reprezentantii despartamintelor din tara.
  In cadrul acestei reuniuni a fost organizata conferinta "Etnie, confesiune si unitate nationala. Contributia bisericilor romanesti din Transilvania la infaptuirea Marii Uniri". Tot aici s-a lansat volumul "Tara Chioarului. Istorie, memorie, identitate", autor Cornel Cioara, profesor de istorie in cadrul Liceului Teoretic Ioan Buteanu din Somcuta Mare, dar si primul numar al revistei "Astra Somcuteana". Iar la final invitatii s-au bucurat de un mic recital sustinut de Corala Armonia.

  25.06.2018

  Vizita la Ocolul Silvic Rasinari a unei delegatii cu specialisti germani din domeniul silvic si al protectiei mediului

  In data de 10 iunie 2018, Ocolul Silvic Rasinari a gazduit o delegatie formata din 20 de specialisti germani din domneiul silvic si al protectiei mediului. Delegatiei le-a fost prezentata cultura experimentala de zambru (Pinus cembra L.), care a fost infiintata in anii ’90 de catre domnul dr.ing. Ioan Blada, cercetator stiintific gradul I din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura „Marin Dracea”. Gazdele au fost ing. Adrian Cretu, sef al Ocolului Silvic Rasinari si presedinte al Asociatiei Administratorilor de Paduri si dr.ing. Ioan Blada, dar si alti specialisti in domeniul silviculturii din Romania.

  Detalii aici

  Discursul cu ocazia Zilei Silvicultorului, editia a 28-a, al presedintelui AAP, ing. Adrian Cretu:

  Celelalte discursuri disponibile spre vizualizare
  aici

  Ziua Silvicultorului, editia a XXVIII-a

  Joi 7 iunie la Centrul Expo Nord Oltenia din localitatea Calimanesti, judetul V창lcea a fost aniversata cea de-a XXVIII - a editie a Zilei Silvicultorului. Evenimentul a fost gazduit de Dragos Ciprian Pahontu - Director General Romsilva si Adrian Cretu - Presedintele Asociatiei Administratorilor de Paduri din Romania.
  La aceasta manifestare au participat Ministrul Apelor si Padurilor - Ioan Denes, Ilie Covrig secretar de stat in Ministerul Apelor si Padurii, Prefectul Judetului Valcea - Marin Florian, deputati si alti peste 300 de invitati care profeseaza in diverse domenii ale silviculturii.

  Detalii aici

  08.06.2018

  Competitii sportive 2018

  Competitiile sportive in randul personalului silvic de la ocoalele private si nu numai, s-au desfasurat miercuri, 6 iunie 2018. Silvicii au concurat pentru locul I la fotbal, tenis de masa si tenis de camp.

  Detalii aici

  08.06.2018

  Asociatia Administratorilor de Paduri
  Partener in organizarea evenimentului Bucharest Food Festival, editia a VI-a

  Evenimentul, care s-a desfasurat la ROMEXPO Bucuresti in perioada 31 mai - 3 iunie 2018, a fost organizat de Agentiile Next Level Events si The Address Business si a avut ca tema centrala grill-ul/gratarul/bbq-ul. Evenimentul s-a desfasurat intr-un decor care i-a dus pe participanti cu gandul la un gratar in natura si a constat in de brazi in ghivece, cetina de brad si molid si butuci, care au fost contributia AAP la organizarea evenimentului.

  04.06.2018

  Ziua Silvicultorului, editia a 28-a

  In perioada 6-8 iunie 2018 se va organiza a 28-a editie dedicata Zilei Silvicultorului. Pe data de 6 iunie se vor desfasura la nivelul ocoalelor private competitiile sportive (fotbal, tenis de masa si tenis de camp) in localitatea Brezoi, iar pe data de 7 iunie va fi organizat marele eveniment comun cu RNP Romsilva dedicat Zilei Silvicultorului la "Centrul de Congrese si Expozitii OLTEXPO din Calimanesti."
  Ocolalele silvice de regim sunt rugate sa confirme prezenta la eveniment pana pe data de 24 mai pe adresa de e-mail ocoalederegim@yahoo.com.

  18.05.2018

  Ocolul Silvic Romuli R.A., jud. Bistrita Nasaud

  Anunt achizitie
  Dotari pentru modernizarea activitatii in silvicultura

  <<< Anunt

  16.05.2018

  Ziua Europei, sarbatorita in tramvaiul Sibiu – Rasinari

  In cadrul initiativei "Sibiu comunicativ. Sibiu Comunicator": GAL-Marginimea Sibiului, Comuna Rasinari, Asociatia Comunelor din Romania, Asociatia Administratorilor de Paduri din Romania, Societatea Metropolis, Fundatia Lobbyart au convenit sa puncteze "Ziua UE". Conceptul imbratisat de MTCP ASTRA, DJCS, Societatea Academica I Reiner, ISJS si de mediul diplomatic din Zona 7 Centru, a beneficiat de sustinerea Prefecturii Sibiu, CJS, Primariei Sibiu, AFT, Casei de Cultura a Studentilor, ULBS, mediului multi-confesional din Sibiu si a cotidianului TRIBUNA.

  11.05.2018

  Ocolul Silvic Abrud R.A. parte din campania
  "Te racoresti si reimpaduresti!"

  Ocolul Silvic Abrud R.A. este unul din cele trei ocoale care participa la campania initiata de Bergenbier "Te racoresti si reimpaduresti!", care isi propune plantarea a 50.000 de brazi in vestul Romaniei. Actiunile de plantare se desfasoara pe baza de voluntariat si se realizeaza cu sprijinul asociatiei EcoAssist, reprezentantul legal al "Plantam fapte bune in Romania".

  Detalii aici

  30.04.2018

  Actiune cu activitati specifice regenerarii artificiale a
  padurii, organizata de RPL Ocolul Silvic Ciucas R.A.

  In perioada 16-20 aprilie pe raza Ocolului Silvic Ciucas a fost demarata o actiune comuna cu Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere Brasov de completare a regenerarilor naturale si de repicaj al puietilor in pepiniere

  Detalii aici

  25.04.2018

  Proiectului multianul
  “Padurea de Maine“

  Proiectul continua cu plantarea a 10 hectare in Dumbravita, judetul Brasov, unde, conform proiectului tehnic s-au palantat 50.000 de puieti de gorun, frasin si paltin. Actiunea de plantare a inceput sambata, 14 aprilie 2018, la care au participat studenti de la Universitatea Transilvania din Brasov, personalul silvic de la Ocolul Silvic Maierus, voluntari veniti din diferite parti ale judetului si angajati ai Holzindustrie Schweighofer de la fabricile de cherestea Reci si Sebes

  Urmareste progresul proiectului

  Padurea de maine

  17.04.2018

  Sarbatori fericite va dorim!
  Hristos a inviat!

  05.04.2018

  Alaturi de noi in anul centenarului!

  Sprijina Expozitia Nationala cu tema "100 de ani de silvicultura in Romania" prin donarea sau imprumutul de obiecte (din activitatile silvice) detinute sau prin atragerea de donatii si imprumuturi de la alte persoane fizice si juridice.

  Detalii aici

  26.03.2018

  Proiectul “Padurea de maine“
  Sambata, 14 aprilie, in comuna Dumbravita, judetul Brasov

  Sambata, 14 aprilie reimpadurim 10 hectare in comuna Dumbravita, judetul Brasov. Vom planta 50 000 puieti de gorun, frasin, paltin de munte, tei argintiu, cires si fag.
  Hai cu noi sa ajutam Padurea de Maine, inscrie-te la contact@padureademaine.ro

  Suprafata in cauza a fost despadurita in anii 1950-1960 pentru a extinde pasunile, iar in 2004 a fost reincadrata ca fond forestier, dar nu au fost alocate sumele necesare pentru reimpadurire. Padurea de Maine continua un efort al primariei din 2016-2017 prin care s-au plantat 16 hectare cu gorun si frasin.

  Padurea de maine

  26.03.2018

  Adunarea Generala a Asociatiei Admnistratorilor de Paduri

  14-15 martie 2018

  23.03.2018

  Oferte comercializare puieti pe anul 2018

  SC Concolor Art SRL
  Ocolul Silvic Buzaul Ardelean S.A., jud. Covasna
  Ocolul Silvic de Regim Zetea S.A., jud. Harghita
  Ocolul Silvic Talmaciu, jud. Sibiu
  RPL Ocolul Silvic Valea Orastiei RA, jud. Hunedoara
  RPL Ocolul Silvic Rasinari RA, jud. Sibiu
  SC. Kormos Silva S.R.L.
  Pepiniera Montana, jud. Satu Mare
  Vezi oferte

  Sedinta Comitet Director al AAP 25.01.2018

  In data de 25 ianuarie, ora 12:00 a avut loc la sediul Ocolului Silvic Rasinari RA (com. Rasinari, str. O. Goga, Nr. 1687, Jud. Sibiu) prima sedinta de Consiliu Director al AAP, la care au fost invitati si sefii ocoalelor silvice din judetul Sibiu. La sedinta au participat 15 membri ai Consiliului Director al AAP si 5 sefi de la ocoalele silvice din din judetul Sibiu. Pe ordinea de zi s-au aflat subiecte importante, dar si probleme organizatorice

  Citeste mai mult

  Ne dedicam regenerarii padurii

  “Intr-un interviu in exclusivitate, Dorel Fechete, director executiv al Asociatiei Administratorilor de Paduri, vorbeste despre paduri si organizatia pe care o conduce si explica implicarea in cel mai ambitios proiect de reimpadurire provenit din sectorul privat: Padurea de Maine”.

  In speranta unui an mai bun Asociatia Administratorilor de Paduri va trimite urari de sanatate si bucurie pentru anul care vine.
  La multi ani!

  Proiectul “Promovarea gospodaririi durabile a padurilor prin modalitati inovatoare in paduri model si demonstrative administrate de OS Valea Frumoasei RA“

  In perioada septembrie 2017-septembrie 2019, pe baza unor sponsorizari din partea SC Holzindustrie Schweighofer SRL., Facultatea de Silvicultura si Exploatari Forestiere din Brasov si Asociatia Administratorilor de Paduri (AAP) desfasoara un proiect de promovare a gospodaririi durabile a padurilor prin modalitati inovatoare in arborete model administrate de OS Valea Frumoasei (membru AAP).

  Detalii proiect 2017

  Proiectul multianul “Padurea de Maine“

  Prima actiune de plantare din cadrul acestui proiect s-a incheiat cu succes. Multumim tuturor celor implicati in realizarea acestui prim pas catre scopul propus prin proiect si anume acela de a planta un milion de puieti.

  Prima plantare in cadrul proiectului multianul
  “Padurea de Maine“

  Proiectul va demara in Suceava, la marginea localitatii Poieni-Solca, unde vor fi plantati 21.120 de puieti. Suprafata pe care plantam este administrata de Ocolul Silvic Solca, iar multitudinea de proprietari ai suprafetei nu a permis gospodarirea corecta a padurii taiate in anii ’90. Padurea nu s-a refacut natural, iar proprietarii nu dispun de fondurile necesare pentru reimpadurire.

  Urmareste progresul proiectului

  Padurea de maine

  Publicatie in Revista Kamikaze, nr. 43 din 2017

  Interviu cu ing. Dorel Fechete, director executiv al AAP "In prezent tot mai multi proprietari se decid sa vanda, pentru ca nu mai pot suporta financiar cheltuielile de paza si gospodarire a padurilor", pag. 8-9

  Deschide revista

  O noua aparitie editoriala

  Recent (decembrie 2016) a fost publicata si in Romania editia a IV-a, revazuta, a cartii Stupsi explica arborele, datorata profesorului Claus Mattheck, conducatorul Departamentului de Biomecanica in cadrul Institutului pentru Tehnologie din Karlsruhe-Germania. Traducatorii lucrarii sunt inginerii silvici Johann Femmig, Adrian Danescu si Valeriu-Norocel Nicolescu.

  Detalii aici

  In data de 28.09.2017 s-a lansat proiectul multianul Padurea de Maine

  Proiectul raspunde unei nevoi urgente de reimpadurire a suprafetelor de fond forestier aflate in proprietate privata sau a administratiilor locale. Acesta va fi derulat din 2017 pana in 2024, timp in care vom planta un milion de arbori si vom asigura lucrarile de completare cu puieti si de ingrijire. Proiectul va fi derulat in cooperare cu Holzindustrie Schweighofer, care va contribui cu managementul proiectului, finantarea, voluntari pentru actiuni, relationarea cu comunitatile si o componenta educationala a proiectului si Universitatea Stefan cel Mare din Suceava, care va sprijini procesul de selectie si esalonare a lucrarilor de regenerare folosind o metodologie specifica.

  Detalii pe pagina web a proiectului Padurea de maine

  A.A.P. a dobandit statutul de utilitate publica.

  descarca: >> HG 405 din 2015

   
  Formular D230 - Virare 2% impozit
  (pentru descarcare : click dreapta > Save Link As...)

 • Alte site-uri din domeniu

   

 • Regia Nationala a Padurilor
  Facultatea de Silvicultura Brasov

  Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor